Blogger Backgrounds

Monday, 12 September 2011

CONTOH INSTITUSI PEMULIHAN AKHLAK REMAJA

Pada masa kini, terdapat hanya lima buah Sekolah Henry Gurney (SHG) iaitu, 
SHG Telok Mas, Melaka

SHG Kota Kinabalu, Sabah

SHG Keningau, Sabah

SHG Puncak Borneo, Sarawak

SHG Wanita, Batu Gajah, Perak


 • Dasar Am Sekolah Henry Gurney pada awal penubuhannya adalah berdasarkan (Borstal Institution – England) 1900 iaitu untuk membentuk sikap keperibadian dan sikap bertanggungjawab penghuni-penghuni ke arah kesempurnaan kehidupan bermasyarakat yang sejahtera dan produktif kepada negara. 

Antara ciri-cirinya ialah :

 1. Pelatihnya mempunyai watak dan bakat yang tersendiri dan boleh memperkembangkan kreativiti dan suka kepada kehidupan yang baik.
 2. Layanan sama rata dan mengikut peraturan
 3. Pegawai dan sistem Borstal saling bersatu dan saling mempercayai antara satu sama lain.


 • Mottonya ialah RESURGAM yang bermaksud We Shall Rise Again. Manakala logo Sekolah Henry Gurney (Wanita) ialah burung helang yang terbang dari api yang sedang marak. Ini bermaksud penghuni sedia untuk menerima pemulihan di sini dan menuju ke tempat yang lebih baik sebagai rakyat yang berguna kepada agama, bangsa dan negara.Undang-undang dan peraturan yang digunapakai kini adalah :

 1. Undang-Undang Penjara 1995
 2. Peraturan-Peraturan Penjara Tahun 2000
 3. Akta Kanak-Kanak 2001
 4. Peraturan – Peraturan SHG 1949
 5. Perintah Tetap Ketua Pengarah Penjara
 6. Arahan Ketua Institusi

No comments:

Post a Comment